CARBONERA

Gravació realitzada per un documental on es mostrava com eren les carboneres antigament.